تبلیغات
شرکت هواپیما سازان بهنام گستر - مطالب موتور سوختی و متعلقات
پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 25LA(SILVER)

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 07/4سی سی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: 6/0 اسب بخار در 15000 دور در دقیقه وزن: 197 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 75AX

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 29/12 س ی سی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: 4/2 اسب بخار در 15000 دور در دقیقه وزن: 578 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 46LA

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 64/7 سی س ی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: 2/1 اسب بخار در 15000 دور در دقیقه وزن: 272 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 65LA

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 85/ 10 سی سی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: 7/1 اسب بخار در 16000 دور در دقیقه وزن: 535 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 40LA

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 49/6 سی سی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: 0/1 اسب بخار در 15000 دور در دقیقه وزن: 269 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 120AX

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: 9/19 سی سی دور موتور: 1800 الی 9500 در دقیقه خروجی: 1/3 اسب بخار در 9000 دور در دقیقه وزن: 647 گرم قیمت:


پنجشنبه 25 تیر 1388

O.S 10 LA

   نوشته شده توسط: admin amirjan    نوع مطلب :فروشگاه ،موتور سوختی و متعلقات ،

حجم: سی سی دور موتور: 2000 الی 16000 در دقیقه خروجی: اسب بخار در دور در دقیقه وزن: گرم قیمت: 600000 ریال